SuperFlow Eco 65 ePM2,5 55%

SuperFlow Eco 65 ePM2,5 55 % er et svært godt valg når du trenger et miljøvennlig forfilter til ventilasjonsanlegg, eller et hovedfilter i prosessluftanlegg uten strenge krav til luftkvaliteten.

65 har glassfibermedie, og den spesielle oppbyggingen av filtermediet bidrar sammen med Interfil’s egenutviklede og spesielle poseform til et svært lavt trykkfall og en god støvlagringsevne..

Der andre produsenter velger oljebaserte råvarer, satser Interfil på fornybare ressurser i sine miljøfiltre. Et bevisst valg av fornybare råvarer, som også er fraktet over så korte avstander som mulig, bidrar til et miljøregnestykke det står respekt av.

Rammen er laget av ubehandlet furu. Den er testet i reelle driftsmiljø i kystnære strøk med høy luftfuktighet, og dokumentert sikret mot muggsoppvekst.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.