SuperPleat 06 ePM2,5 55%

SuperPleat 06 ePM2,5 55 % er et panelfilter som er godt egnet som forfilter i ventilasjonsanlegg med begrenset plass.

Filteret er i filterklasse ePM2,5 55 % (tidligere M5).

SuperPleat 06 er ikke egnet som hovedfilter der det stilles krav om et godt inneklima. I spesielt forurensede områder (rød sone) anbefales minimum ePM1 80 %. Filteret er derfor heller ikke egnet i områder med svært høy luftforurensning.

Filtermaterialet er laget av glassfiberpapir. Den fysiske utformingen av filtermaterialet, der det er satt spesielt fokus på en god pleatgeometri, gir en optimal utnyttelse av hele filterarealet, og et lavt trykkfall sammenlignet med konkurrerende produkter.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor benyttes som energikilde etter bruk.

SuperPleat er tilgjengelig i følgende rammer:
SuperPleat: Papp
Superpleat eco: Plast
Superpleat st: Stål