Interglas Panel ISO Grov 50%

Interglas panelfilter ISO Grov 50 % er et panelfilter som er spesielt egnet som forfilter i ventilasjonsanlegg eller prosessluftanlegg.

Filtermaterialet består av en progressivt oppbygd glassfiberduk. Den lagvise oppbyggingen sikrer en god utnyttelse av hele filtermaterialet, noe som igjen gir en god støvlagringsevne, et lavt trykkfall og lange serviceintervaller.

Rammen i Interglas er produsert av papp.

Interglas panelfilter er 100 % forbrennbart.