Viledon CarboPleat

Viledon CarboPleat er et kompaktfilter som fjerner skadelige gasser og/eller ubehagelig lukt.

Filteret er godt egnet for å filtrere tillufta i lokaler der det stilles strenge krav til ren luft, som for eksempel ømtålige produksjonsprosesser i elektronikkindustri.

Filtermediet i Viledon CarboPleat består av aktivt kull som er fordelt i en åpen struktur. Den åpne strukturen gir en
maksimal opptaksflate for gasser. Kullet er fiksert mellom to lag nonwovenmateriale, deretter pleatet gjennom en patentert prosess, og til slutt montert inn i en V-formet kompaktfilterramme.

For å sikre at filteret er 100 % lekkasjefritt, er alle kontaktflater forseglet.

Viledon CarboPleat inneholder langt mer kull enn mange “billigvarianter” på markedet. Dette bidrar til at levetiden
er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.