SuperFlow Duo Alu 83 ePM1 65%

SuperFlow Duo Alu 83 ePM1 65 er et posefilter som er egnet som hovedfilter i ventilasjonsanlegg der det stilles krav om et godt inneklima. Filteret kombinerer partikkel- og kullfiltrering i ett og samme filter.

I spesielt forurensede områder (rød sone) anbefales ePM1 80 %. Filteret er derfor ikke godt egnet i områder med svært høy luftforurensning.

Kombinasjonen med kull gjør at filteret tar opp inntil 50 % av gasser som NO2, PAH og ozon.

Ventilasjonsfilteret har et optimalt forhold mellom partikkelutskillingsgrad og trykkfall, og er derfor svært energieffektivt.

Filtermaterialet er laget av et et glassfibermateriale i filterklasse ePM1 65 % (tidligere F7).

Den spesielle oppbyggingen av filtermaterialet og Interfils egenutviklede, aerodynamiske poseform, sikrer lavt trykkfall under drift.

Rammen er laget av resirkulert aluminium, som er et langt mer miljøvennlig alternativ enn både plast- og tradisjonelle stålrammer. Rammen er markedets mest stabile.

Filteret har en driftstemperatur på inntil 70 oC og tåler luftfuktighet på inntil 85 % RH. Maksimal luftmengde er 1,25 x nominell luftmengde.

Spesielle fordeler

  • To filter i ett: fjerner både partikler og gasser
  • Lavt energiforbruk under bruk
  • Lang levetid
  • Stopper inntil tre ganger så mye NO2 som enkelte andre produkter på markedet
  • Tilgjengelig i svært mange størrelser
  • Norskprodusert
  • Svært kort leveringstid
  • Markedets mest stabile ramme
  • Resirkulerte råvarer
  • Rammen kan leveres til gjenvinning