Purafil Puragrid

Purafil Puragrid er et kullfilter som består av et massivt kullfiltermedie med en helt unikt design som sikrer optimal gassfiltrering.

Filteret har et støvfritt design, noe som eliminerer behovet for et sluttfiltertrinn. Designet gjør også sitt til at Puragrid enkelt kan brukes i eksisterende ventilasjonsanlegg, uten tidkrevende og kostbare ombygginger.

Den unike utformingen av filtermediet i Purafil Puragrid sikrer lang kontakttid. Dermed blir også effektiviteten svært høy, selv ved turbulente luftstrømmer som oppstår naturlig ved store luftmengder.

Filteret er med andre ord også en svært kostnadseffektivløsning.

Purafil Puragrid leveres i ti ulike standardstørrelser, og kan leveres med fem ulike typer kullmedie.