Purafil Fylte Filtermoduler

Purafil fylte filtermoduler, PK 18 og PK 12, er kullfilterkassetter som fjerner gasser.

Kullfilteret er godt egnet til å fjerne gasser i blant annet industrilokaler, flyplasser og i museumslokaler.

Filtermodulene er laget i stabilt plastmateriale, og kommer i to ulike størrelser.

Kassettene leveres fylt med ulike typer kjemiske medier, alt etter hvilke typer gasser som skal fjernes.

En kassett består av to deler. Dette er for å lette håndteringen ved skifte av kassetter.

Kullfiltermodulene er svært effektive til filtrering av gasser, og har lavt trykkfall. De gode egenskapene sikrer lange serviceintervakker og lav levetidskostnad.