LSF MistCollector ISO Grov

LSF MistCollector ISO Grov er en grovfilterduk  som er spesielt beregnet på å stoppe fukt i ekstremt fuktige miljøer, deriblant i alle typer offshoreinstallasjoner.

LSF MistCollector er laget av et progressivt oppbygd glassfibermateriale. Dette gir en dybdeeffekt som sikrer at hele filterarealet blir utnyttet, i tillegg til at trykkfallsutviklingen holdes på et minimum.

For å sikre at filteret opprettholder de gode filtreringsegenskapene sine, selv under ekstremt vanskelige driftsforhold i fuktige miljøer, er glassfibrene behandlet med et spesielt bindemiddel som er fuktbestandig.

Lange serviceintervaller og lavt trykkfall sikrer god filterøkonomi, og ikke minst lavt energiforbruk.

LSF MistCollector leveres som hele ruller i 20 meters lengde. Filterduken kan også leveres ferdig kappet i den størrelsen du ønsker.