SuperFlow Alu 83 EPM1 65%

SuperFlow Alu 83 ePM1 65 % (ISO 16890)er et posefilter som stopper en svært stor andel av det helseskadelige svevestøvet vi finner i lufta..

Filtermaterialet er laget av et glassfibermedie i filterklasse ePM1 65 % (tidligere F7).

Rammen er laget av aluminium, som er et langt mer miljøvennlig alternativ enn både plast- og tradisjonelle stålrammer.

SuperFlow Alu 83 har optimalisert forhold mellom utskillingsgrad og trykkfall. Filteret er svært energieffektivt.

Spesielle fordeler

  •     Svært god partikkelutskilling
  •     Lavt trykkfall
  •     Markedets mest solide ramme
  •     Ramme kan leveres til gjenvinning
  •     Norskprodusert
  •     Svært kort leveringstid