Filter til Næring og Industri

Skift filter i ventilasjonsanlegget ofte, sørg for at filteret har den kvaliteten som skal til for å sikre deg et godt innemiljø.

Luftforurensning har blitt en alvorlig utfordring for liv og helse. Vi tilbringer omtrent 85% av tiden vår innendørs og inneklimaet er således svært viktig for vår helse, trivsel og prestasjon.

For å opprettholde et godt inneklima over tid er det viktig å bytte filteret ofte, slik unngår vi organisk vekst i filtrene; og at sporer og muggsopp legger seg på innsiden av kanalene og som risikerer å spres rundt i boligen.

En god bonus med å skifte ventilasjonsfilter regelmessig, er at du faktisk kan spare penger. Et tett filter krever mer energi for å dra luft gjennom filteret.I tillegg bidrar jevnlige filterskift til lavere vedlikeholdskostnader. Et godt inneklima bidrar også til mindre sykefravær og mer tilfredse brukere av lokalene.

Vi har filtre i alle størreser og kvaliteter. Ta gjerne kontakt om du ikke finner det du ser etter. 

Ta kontakt for pristilbud ved større bestillinger