LSF-100s PaintStop ISO Grov

LSF-100s PaintStop ISO Grov er en grovfilterduk som er spesielt beregnet som avtrekksfilter (gulvfilter) i lakkeringsanlegg.

LSF-100s PaintStop er produsert av svært tynne og elastiske glassfibertråder som er lagt lagvis i en progressiv strukter. Dette sikrer en optimal utnyttelse av hele filteret, og gir igjen god støvlagring, lavt trykkfall og lange serviceintervaller.

Materialet er selvbærende, og dette bidrar til at filteret er stabilt – selv under store luftmengder.

LSF-100s PaintStop leveres som hele ruller på 0,5, 0,75 og 1 meter. Lengden på rullene er 25 meter.
Filterduken kan også leveres ferdig kappet i den størrelsen du ønsker.